Chevron Left
返回到 Infrastructure and Application Modernization with Google Cloud בעברית

学生对 Google 云端平台 提供的 Infrastructure and Application Modernization with Google Cloud בעברית 的评价和反馈

课程概述

בארגונים מסורתיים רבים משתמשים במערכות ובאפליקציות מדורות קודמים, וקשה לבצע באמצעותן התאמה לעומס ופעולות מהירות הדרושות כדי לעמוד בציפיות מודרניות של לקוחות. מנהיגים עסקיים וקובעי מדיניות IT צריכים כל הזמן לבחור בין תחזוקה של מערכות מדורות קודמים לבין השקעה במוצרים ובשירותים חדשים. בקורס הזה נבחן את האתגרים הנובעים משימוש בתשתית IT מיושנת ואיך בעלי עסקים יכולים לבצע מודרניזציה של תשתיות בעזרת טכנולוגיית ענן. .הקורס מתחיל בהבנה מעמיקה של אפשרויות המחשוב השונות הזמינות בענן ופירוט היתרונות של כל אחת מהאפשרויות .(ממשק תכנות יישומים) API לאחר מכן נבחן את האפשרויות למודרניזציה של האפליקציות ושל ממשקי :שיכולים לשפר את תהליך פיתוח המערכות וניהולן בעסקים שונים, כמו Google Cloud בקורס מתוארים גם מגוון פתרונות של - Compute Engine - App Engine - Apigee...
筛选依据: