Chevron Left
返回到 现代希伯来诗歌

学生对 希伯来大学 提供的 现代希伯来诗歌 的评价和反馈

4.8
108 个评分

课程概述

הקורס מציע מיפוי של השירה העברית החדשה למן תנועת ההשכלה דרך תקופת "התחייה" והמודרניזם שבא בעקבותיה, ועד לימינו. הקורס מציג באופן חי ונושם את המפנים הפואטיים ואת ההתפתחויות הסגנוניות והתמטיות בתחום השירה העברית, מראשיתה, באמצעות קריאות קרובות של טקסטים מן התקופות השונות, ומעמיד מאגר גדול ושופע של ידע תיאורטי, ספרותי והיסטורי, לצד פרשנויות עמוקות, מאתגרות ומפתיעות....

热门审阅

AK

Jan 20, 2019

המרצה מוביל את השיעור בצורה מעניינת ומובנת. הקורס נתן לי איזה ערך מוסף נוסף לידע הכללי שלי

RM

Mar 6, 2022

קורס מרתק. פרופסור הירשפלד מרצה למופת והשירים שבחר להציג יפים ומעניינים.

筛选依据:

1 - 现代希伯来诗歌 的 19 个评论(共 19 个)

创建者 Moshe S

May 6, 2017

创建者 MaryAnn B

Apr 8, 2016

创建者 Alex R

Jul 12, 2016

创建者 Alona K

Jan 21, 2019

创建者 Gerardo L

May 22, 2016

创建者 Iliyan Y

Sep 10, 2018

创建者 Joy S

Apr 4, 2016

创建者 Renato H C

Dec 31, 2020

创建者 Daniel R

Feb 20, 2021

创建者 Avi D

Aug 2, 2021

创建者 ayelet G

Dec 16, 2020

创建者 Roei M

Mar 7, 2022

创建者 inbar p

Jul 1, 2018

创建者 Andrea T

Jan 13, 2021

创建者 Mona A A

Sep 12, 2020

创建者 dana f ד פ

Aug 4, 2020

创建者 ‪Lea K

Jul 29, 2020

创建者 Wala A

Jan 24, 2022